ANADOLU EFSANELERİ

Anadolu efsaneleri
Yüzyıllardır nice ulusa ev sahipliği yapmış olan Anadolu’muz, zengin tarihsel geçmişi ile yeryüzünde eşine az rastlanılır bir coğrafya. Bu yeryüzü cennetinde bin bir efsane bazı söz, bazı saz ile dilden dile anlatılmış ve anlatılmaya da devam etmekte. Bu efsanelerin birçoğu günümüzden binlerce yıl öncesinde Batı Anadolu’da yani Ege’nin maviliğe bakan yeşil ile örtülü kıyılarında var edilmiş. Bu efsanelerin içinde Anadolu insanının günümüzde de pek değişmeyen aşkları, sevişleri, kaygıları ve korkuları gizli. Günümüz insanı ile tarih boyu Anadolu’da hayat bulmuş nice insanın duygusu, düşüncesi ve düşü arasındaki benzerlikler, birer birer ortaya çıkıyor. Bilgelik dolu nükteleri yanı sıra kişiye; doğayı sevmeyi, umut etmeyi ve güzele erişmek için emek vermeyi aşılayan efsaneler, Anadolu’nun tarihsel ve kültürel zenginliğinin dile gelmiş bedensiz tanıkları... Halk anlatılarının mistik yanı en güçlü olanlarından biri de efsanedir. Dinlik efsanelerdeki manevi etki çerçevesi daha ağırlıklı olmakla birlikte, diğer efsanelerde de -az ya da çok oranlarda- kutsal bir yön bulunmaktadır. Bu yönleriyle diğer halk edebiyatı ürünlerinden oldukça farklı bir yapıya sahip olduğunu gördüğümüz efsanenin, bireysel ve toplumsal işlevleri de değişik boyutlardadır. Çevreyi koruyan, ona kutsallık kazandıran; insanların inançlarına bağlı olarak sağaltıcı rolü olan efsane; yer adlarının, kimi doğa olaylarının kaynak ve açıklama unsuru da olmuştur
Anadolu Adının Efsanesi
Anadolu efsaneleri, Anadolu’nun adıyla başlar. Neden Anadolu derler? Her karış toprağı bir efsaneyi dile getiren bu ülkenin de diyeceği vardır elbet. Çok uzaklara gitmeye lüzum yok... Şöyle Anadolu’nun ortasına, Ankara’ya yakın Kızılcahamam’a kadar uzanalım. Biraz ilerde Taşlıca köyü var. Köyün yanıbaşında bir taş oluk, oluğun yanıbaşında da bir yatır vardır. Anadolu dile gelir, ağızlar açılır, başlar anlatmaya... Türk sultan asker toplar, sefere çıkar, dağ-taş, dere-tepe aşarlar. Ağustos güneşi, dudakları çatlatır,asker su diye kıvranmaya başlar. İşte bu sırada, tâ karşıki tepelerden omzunda ayran bakracı, ak saçlı bir nine görünür. Yanık dudakların tek umudu bir ihtiyar anada. Kadın, buradaki taş oluğun başına gelir, ayranını döker. Askerler oluğun başına üşüşürler. Manga manga, bölük bölük ellerindeki bakır mataraları doldururlar. - Doldur oğlum! - Dolu ana... - Doldur yiğitlerim! - Ana dolu... İhtiyar anne ‘doldur!’ dedikçe askerler ‘ana dolu!’ diyerek buz gibi ayranla bağırlarını serinletirler. Öyle ki bir bakraç ayran, koca bir ordunun susuzluğunu giderir. O günedek ‘Belde-i Rûm’ olan bu kutsal toprakların adı da ‘Anadolu’ olur. Oluğun yanındaki mezarın bu ihtiyar, kerâmet sahibi anaya ait olduğunu söylerler ve ziyaret ederler. Hatta son yıllara kadar, bu mübarek ananın köyü olan Taşlıca’dan vergi alınmadığını da ilâve ederler...
Medusa Efsanesi
Medusa, yaşamına çok güzel bir genç kız olarak başlamıştır. O kadar güzeldir ki tanrıçaların kıskançlığını üzerinde toplamış, tanrıları da peşinde koşturmuştur. Tanrıça Athena ( Zeus’un en çok sevdiği kızı) onu çok kıskanmaktadır özellikle. Denizlerin tanrısı Poseidon ise Medusa’ya hayrandır. Başı öylesine dönmüştür ki bir gün Athena’nın tapınağında Medusa’ya zorla sahip olur.Bu durumu kendisi için aşağılayıcı bulan Athena, Medusa’yı gorgon yaparak cezalandırır. Çok çirkinleşmiş, saçları yılana dönüşmüştür, yüzüne bakanlar taş kesilmektedir. Medusa insan olduğu için ölümlüdür. Gorgon yapma cezasını az bulur Athena ve Perseus’la iş birliği yaparak Medusa’nın başını kestirir. Başı kesildiği anda Medusa’nın Poseidon’dan olma çocukları Pegasus ve Chrysar gövdesinden dışarı fırlarlar. Medusa’dan sıçrayan kan damlaları Libya çöllerine düşer ve birer yılana dönüşürler.Perseus, Medusa’nın kesik kafasını alır gider. Athena ise Medusa’nın derisini yüzüp Aegis’in markası yapar. İki damla kanını kral Erichthonius’a hediye eder. Bu iki damla kandan biri öldürücü zehirdir,diğeri ise panzehirdir, tüm hastalıklara deva olmaktadır.
 

Free SEO Tools

caspercafe-net.tr.gg Tweetle
hit counter Submit Your Site To The Web's Top 50 Search Engines for Free! Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net